2024 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

SAYIN KATMALİKİ . . .

SALKIM KONAKLARI SİTE YÖNETİCİLİĞİ olağan kat malikleri kurulu toplantısının 13.01.2024 Cumartesi günü saat 16.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere site yönetim ofisinde yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere 20.01.2024 Cumartesi günü saat 16.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılmaya çalışmanızı, katılamayacak olan kat malikleri   (kendilerini temsilen toplantıya katılabilmeleri için) alttaki vekâletnameyi kullanarak bir vekil tayin edebilir. 05.12.2023

 

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış
 2. Divan Kurulu seçimi ve Divan Kurulu’na GK. tutanağını imzalama yetkisi verilmesinin oylanması
 3. Gündeme eklenecek madde önerilerinin görüşülmesi
 4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Denetçi kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 6. Geçmiş dönem bilanço, gelir-gider hesabının görüşülmesi ve oylanması
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
 8. Yönetim kurulu seçimi
 9. Denetim Kurulu seçimi
 10. Yapılacak işlerin, yeni dönem işletme projesinin (aidat bedeli vb.) görüşülmesi
 11. Dilek ve temenniler, kapanış

 

VEKÂLETNAME

SALKIM KONAKLARI SİTESİ ’nin 13.01.2024 Cumartesi günü saat 16.00’da (ertelenmesi halinde 20.01.2024 Cumartesi günü saat 16.00’da) yapılacak olan Olağan Kat Malikleri Kurulu toplantısında ……. Numaralı bağımsız bölüm maliki olarak beni; temsil etmeye, seçme hakkımı kullanmaya, benim adıma her türlü talep ve öneride bulunmaya, dilediği şekilde oy kullanmaya tam yetkili olarak ……………………………….…….vekil tayin ettim.

 

KAT MALİKİ AD SOYAD    :

TARİH                                     :

İMZA                                        :

 

0
0
0
0
Bize Yazın