SALKIM KONAKLARI SİTE YÖNETİMİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

                       6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

                       KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Site Yönetimi bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

                       Bu çerçevede “yazılı” olarak Site Yönetimine yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

•          Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile noter vasıtasıyla başvurması halinde Başak Mah. Sokullu Cad. Susam Çıkmazı Sok. 2 Başakşehir/İstanbul adresine gönderilmek suretiyle

•          Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak  kayıtlı elektronik posta adresine ( salkımks@gmail.com )  gönderilmek suretiyle,

            tarafımıza iletilebilecektir.

 

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

 

Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Tebligata Esas Adres/İşyeri Adresi :

 

 

 

 

B. Site Yönetimimiz İle İlişkiniz

Site Sakini

 

Tapu Maliki

 

Ticari Ünite Çalışanı

 

Site Sakini
Ziyaretçisi

 

Site Yönetimi Çalışanı

 

Diğer:

 

 

Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya

eklenmelidir.

 
  Metin Kutusu: Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya
eklenmelidir.


 

 

C. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Adresime gönderilmesini istiyorum.

  •  

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  •  

Elden teslim almak istiyorum.

  •  

 

Not: (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Not: (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Site Yönetimi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Yönetimimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Site Yönetimi ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu, Site Yönetiminizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Site Yönetiminiz tarafından işlenmesine izin veriyorum

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

0
0
0
0