• 03 Mart 2016
  • Perşembe 17:02

Üst yönetim Vadi Park Evleri, daha önce posta yoluyla göndermiş olduğu 336 TL'lik aidat bütçesini itirazlarımız üzerine yeniden düzenledi. 336 TL'lik aidat 280 TL'ye düşürülerek yeniden tebliğ edilmek istendi.Ancak komşularımızın herhangi bir imza vermemesi üzerine evlerimizin kapılarının altından bırakarak siteden ayrıldılar.

Büyük ihtimalle yeni bütçeler yine posta yoluyla sizlere tebliğ edilecektir. Daha önceki bütçede olduğu gibi bu bütçeye de gerekli itirazlarımızı yapacağız.Bu yeni bütçeyi iptal ettirmek daha kolay.Çünkü itiraz üzerine bütçede değişiklikler yapılmışsa bu yeni bütçenin Blok Temsilcileri kurulundan geçirilmesi gerekmektedir.Bizim bildiğimiz kadarıyla üst yönetim en son 31 Ocak 2016 tarihinde Temsilciler Kurulunu toplamıştı.Biz de o toplantıya temsilci sıfatı ile katılmamıza rağmen kabul edilmemiştik. Ancak misafir olarak katılım yaptığımızdan biliyoruz ki bu kurulda bütçe gündeme gelmedi.Daha sonra yaptıklarına dair bir bilgi de yok.Eğer genel kurul yapılmış gibi imza dolaştırarak temsilciler kurulu kararı aldılarsa o zaman başka.

Biz burada daha bütçeden daha ziyade üst yazı ile ilgili hususları ele alacağız.Öncelikle Salkım Konakları Site Yönetiminin hukuki temelini arz edelim.Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 69.Maddesinin 1.Bendi aynen şu şekildedir:"Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak,o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa,kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak,oparselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir.Yönetim planında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir."

Bu maddeye göre Salkım Konakları 1267 Ada ve 2 Parsel içinde kendi yönetimini oluşturmuştur.Hukuki temel kanun maddesidir.Vadi Park evleri(Eski adı Başakşehir 4.Etap 4.Bölge Toplu Yapı Yönetimi) kendi parselimizde bizim yönetim yapmamızı hukuk dışı olarak nitelemiştir ki bu tamamen mesnetsizdir.

31 Ocak tarihli genel kurulda Yönetim Planı değiştirilmek istenmiştir,bu doğru.Ancak o kurulda bizim içinde olduğumuz parselin ayrılması ile ilgili herhangi bir madde görüşülmemiştir.Değişiklik toplu yapı yönetiminin iç işleyişi ile sınırlı kalmıştır.Zaten Salkım Konakları olarak yapılan genel kurulun iptali yönünde Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır.

Bizlere yönetim planınız var mı şeklinde bir soru yöneltilmiş.Doğrudur tüm yapılar KİPTAŞ mülkünde olduğu dönemde bir yönetim planı hazırlanmış ve tapuda şerh edilmiştir.Ancak yönetim planı Kat Mülkiyeti Kanunu'na muhalif olamaz. Yürülükte olan yönetim planının 31 ve 32.maddeleri villa grupları ve ticaret merkezi temsilcilerinin toplu yapıda nasıl temsil edileceğini KİPTAŞ tarafından atanan yönetim kurulunun takdirine bırakılmıştır.Bu durum KMK'nın tüm ruhuna terstir.Seçimle gelmesi gereken temsilciler atanma ile göreve gelmişlerdir.Ayrıca Yönetim Planının 35.maddesinde olağanüstü genel kurulun 2/3 çoğunlukla toplanması esas alınmıştır.Halbuki KMK bu çoğunluk 1/3'tür.Bu yönetim planı bu sebeplerle geçersizdir.Hukuki süreç bu konudaki haklılığımızı ortaya çıkaracaktır.

Haziran ayı içinde yapılan temsilci seçimlerinde bizden temsilci istemişlerdir.Doğru.Ancak yöneticilerle yaptığımız tüm görüşmelerde parselimizin ayrılması hususu konuşulduğunda "ayrılacağımız bir yapıya temsilci vermenin anlamsız olacağı" kanaati oluştuğundan o dönemde temsilci vermedik.Daha sonra kendi kat maliklerimizle yaptığımız kat malikleri toplantısında dört kişilik temsilciler seçildiler.31 Ocakta yapılacak genel kurula 29.01.2016 tarih ve 2016/351 sayı ile bu temsilcilerin katılacağını belirttik.Buna rağmen temsilcilerimiz toplantıda oy kullanamadılar.Bu sebeple de genel kurulun iptali davası açılmıştır.Haziran ayında toplam 75 kişilik temsilci sayısının 15 tanesi Başakşehir 4.Etap 4.Bölge Konutları Site Yönetimini (KİPTAŞ tarafından atanan yönetim) 22.06.2015 tarih ve 2015/18 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmıştır.Yani toplu yapının %20'si atanmış yöneticilerden oluşmakta.KMK hükümlerine göre sadece bu 15 kişi ile tüm siteyi ilgilendiren kararlar alabilirsiniz.Peki adalet bunun neresinde.

Bizim toplu yapıdan ayrılma isteğimiz yeni bir durum değildir.Biz bunu 1 yıldır dile getiriyoruz.Toplu yapı yönetim kurulu üyelerimizde bunu çok iyi bilmekteler.Kendileri ile en son yaptığımız toplantıda yönetim kurulu olarak 5 kişinin bizim ayrılmamızı can-ı gönülden arzuladıklarını,ancak temsilciler kurulunun bunu istemediğini söylemişlerdir.Şimdi şu anda toplu yapı temsilciler kurulunun herhangi bir toplantısında alınmış böyle bir karar varsa biz kendilerini iyi niyetli olarak yardımcı olduklarını ilan edeceğiz.Ancak böyle bir gündem ve karar yoksa iyi niyetli olmadıkları gün gibi ortadadır.Böyle bir kararın olmadığını zaten biliyoruz. Bizim iyi niyetimiz 2015 yılı bütçesinde üst yönetim payını aidat olarak ödememizle zaten ortadadır.Bu payı ödeme sebebimiz komşularla kötü ayrılmayalım,kötü emsal olmayalım fikriyledir.Asıl bu bizim iyi niyetimiz suistimal edilmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak üst yönetim ile Salkım Konakları arasında bir hukuk süreci başlamıştır.Bu sürecin sonunda oluşacak hükme herkes saygı duyacaktır.En kötü ihtimalde davalar kaybedilse bile üst yönetim sizlerden sadece vermiş olduğu hizmetlerin bedelini isteyebilir.Böyle bir hizmet şu anda sitemizde mevcut değildir.Tüm hizmetler yönetimimiz tarafından yapılmakta,Bu hizmetler ile ilgili belge,fatura ve SGK bildirimleri ortadadır.Dolayısıyla talep edeceği bir şey yok. 

Bu vesileyle yaşanacak olan hukuki sürecin hakkımızda hayırlı olmasını dileriz.